Tuesday, 21 January 2020

Kustomkulttuurin uuskäsityöläisyys ja perinteinen käsityö, onko eroa? - The neo-handcrafts of kustom kulture vs. traditional handcrafts, is there a difference?


Motorcycle by Flying Choppers, traditional handicrafts or kustom kulture? Methods of built are more or less traditional, but the design and display definately kustom kulture.

Kustomkulttuurin esinevalikoima voidaan jakaa karkeasti kahteen suurempaan osa-alueeseen. Perinteisesti kustomointi kohdistuu autoihin ja moottoripyöriin. Niiden piirissä on toki tyylien vaihteluja mutta tyypillistä rakentajille on jonkinlainen kustomoinnin perinteen ymmärtämisen ja kunnioittamisenkin taito. Toisen visuaalisesti painottuneen ja laajan kokonaisuuden muodostavat erilaiset käyttöesineiden kustomoijat sekä suoranaiset taiteellisista lähtökohdista starttaavat maalarit ja erilaisten hahmojen veistäjät. Perinteet ovat tärkeässä osassa heilläkin, jotta työt osuisivat kustomkulttuurin kuluttajaryhmään. Perinne ei kuitenkaan ole ihan samanlaista kuin totutussa käsityössä, kustomkulttuurin visuaalisuuden perinne on nuorta ja se on jatkuvassa muutoksessa.


Pohdiskelin käsityön ydintä syksyllä 2019 pidetyssä seminaarissa, jossa käsiteltiin Turun Yliopiston Kansatieteen laitoksen perustajan, Ilmar Talven vaikutusta kansatieteessä. Seminaarissa käsiteltiin mm. nykyaikaisen käsityön olemusta ja siinä yhteydessä myös omalta näkökannaltani kustomkulttuurin uuskäsityöläisyyttä.

A customized tool by Doug Dorr. A tool has got a new meaning and message.

 Kustomkulttuurin käsityöesine liittää sen osaksi kustomkulttuurin ”heimon” merkkejä. Kustomkulttuurissa käsityötuotteeseen liittyy vahvasti visuaalisuus, mutta sillä on myös jossain määrin käytännön arvoja. Mikä sitten erottaa ihan tarkkaan ottaen kustomkulttuurin käsityöesineen perinteisestä käsityöstä? Onhan kustomkulttuurinäyttelyssä mukana käsityöläisiä, jotka tekevät esimerkiksi kitaroita tai laukkuja, tai rakentavat autoja ja moottoripyöriä, pääsääntöisesti hyvin perinteisin menetelmin. Voidaan kysyä, ovatko nuo tuotokset kustomkulttuuria. Minkä uuskäsityöläisyyden lisän he tuovat perinteiseen käsityöläisyyteen?

Custom built electric guitar by Katar Kustom Kuitars, even the name is customized. Handicrafts at its best, but displayed again in kustom kulture show, gives kustom kulture wibes. Not to mention the wild colors and beautiful details.
Eroja ei synny niinkään valmistamisen tekniikoissa vaan twisti syntyy käsityöesineen muuttuneesta käyttötarkoituksesta, ilmeestä sekä käyttöympäristöstä. Jopa paikka, jossa esineet esitellään antaa sille kustomkulttuurilisää ja lopulta vaikuttaa myös tekijän oma asenne, joka on kallellaan kustomkulttuurin suuntaan. Kun kustomkulttuurikäsityöläinen esittelee töitään ”normaaleilla” messuilla, edustaa hän luultavasti normaalia käsityötä, joskin ehkä normaalista poikkeavaa tyyliä edustavana. Mitähittoa…!

Tarkoituksenmukainen tai kauneutta viestivä esine on perinteisen käsityön tavoite, kustomkulttuurin uuskäsityö taas haluaa usein hätkähdyttää tai olla erilainen


Old tools are often honed to perfection for their use. Technical museum Helsinki
Perinteisen käsityön esine on usein tarkoituksenmukainen, sillä se on usein käyttöön kehitetty, ehkäpä vuosikymmenien tai vuosisatojen aikana. Esimerkiksi käy hyvin kirves, puukko ja erilaiset asusteet ja vaatteet. Toisaalta kohde voi olla myös jonkinlainen muistoesine tai se voi kantaa mukanaan viestiä, kuten kirkolliset esineet. Voihan se toki olla myös tekijänsä puhdas taidonnäyte, niin kuin erilaiset korut ovat. Tekijät ovat usein pitkän linjan käyneitä, oppipojasta mestariksi ylenneitä taitajia, joskin myös perinteinen maatalous on vaatinut monenlaisia käsityön taitoja ilman sen kummempaa koulutusta.  Kehityskaarensa aikana esineen valmistusmenetelmät ovat hioutuneet ja materiaalit ovat valikoituneet tehtäväänsä parhaimmin sopiviksi. Jossain vaiheessa käsin tehty esine on ehkä korvattu tehdastekoisella, tai sen käyttötarkoitus on jäänyt toisarvoiseksi. Siitä on tullut koriste-esine tai rituaaliesine.


 
Tiki mugs, a kustom item itself has been re-customized by El Balenko.

Kustomkulttuurin (uus)käsityöläinen

Kustomkulttuurin käsityöläinen voi olla toki alun perinkin koulutettu käsityöläiseksi, mutta usein hän on ammatinvaihtaja, joka on parhaimmillaan tehnyt harrastuksesta elämänsä pääasian. Useimmat tuntemani kustomkulttuurikäsityöläiset tekevät työtään päivätyön ohessa, itsensä ilmaiseminen tuo arkeen selkeästi lisäarvoa. Lähtökohta on siis harrastus ja ilmaisunhalu, josta saattaa kasvaa uusi ammatti. Kustomkulttuurin yhteisöllisyys tukee harrastuksen leviämistä, ihmiset tapaavat muita samanhenkisiä ja saavat tukea sekä positiivisia haasteita vertailemalla tekemisiään muiden tuotoksiin. Tämänkaltainen kehitys on jälkimodernille ajallemme tyypillistä, emme tarvitse enää pitkää perinteen jatkumoa, jotta pääsisimme mukaan käsityön taitajaksi. Riittää että olemme kiinnostuneita jostain kustomkulttuurin alueesta ja voimme panostaa siihen kaiken tarmomme. Perinteen korvaa yhteisön sopimat rajat ja niihin soveltuvat omat tuotokset.

Crazy Tiki Art is a frequent visitor on shows and has a well organized and personal style to show.

Kustomkulttuurin käsityöläinen kustomoi arkea


Kustomkulttuurin käsityöesine liittää sen osaksi kustomkulttuurin ”heimon” merkkejä. Kustomkulttuurissa käsityötuotteeseen liittyy vahvasti visuaalisuus, mutta sillä on myös jossain määrin käytännön arvoja. Kustomkulttuurin uuskäsityöläinen ei pääsääntöisesti tee työkaluja tai esineitä ensisijaisesti käyttöön, vaan useimmiten koristeeksi, jolla ilmaistaan esimerkiksi omaan heimoon kuulumista, tai taitavan työn arvostamista. Esineiden valmistaminen on usein kierrätystä ja muokkaamista, eli selvällä suomenkielellä kustomointia. Ne saavat uuden erilaisen elämän uudelleenmuotoiltuna tai maalattuna niin, että niissä on jotain lowbrow tai underground-henkistä viestiä, tai puhtaasti kustomkulttuurin symboleja, kuten lentäviä silmämunia, liekkejä tai vaikkapa pinstripe-kuvioita.

Toisaalta esine voi olla uusikin ja silti olla osa kustomkulttuuria. Käsityönä tehtyjä laukkuja voidaan selkeästi liittää myös kustomkulttuurin osaksi, kun ne ovat valmistettu vaikkapa vanhojen jenkkiautojen sisustuksia muistuttaviksi, niin väreiltään kuin materiaaleiltaankin. Eli ne viittaavat johonkin arjessa epätavanomaiseen, mutta kustomkulttuurin sisäistäneelle henkilölle tuttuun asiaan.
A handicrafts factory made bag by Trophy Queen has look of a kustom interior of an automobile.

Kustomkulttuurin käsityöläinen voi tehdä esineitä myös pienimuotoisena sarjatyönä, jolloin hänen asenteessaan on jo liiketoiminnan piirteitä. Tällöin tekijälle on usein muodostunut jonkinlainen tuttu tyyli, josta hänen työnsä tunnistetaan. Tämänkaltainen ”kaupallinen” lähestyminen kustomkulttuuriin on selvästi lisääntymässä, erityisesti kun tekijä haluaa tienata työllään muutakin kuin taskurahoja.


Kustomkulttuurin esine- ja kuvamaailma perustuukin ideoiden kierrätykseen ja 
uudelleenjärjestelemiseen. Siihen liittyy myös asenne, jolle tyypillistä ovat sarjakuvamainen tai lowbrow-henkinen karheus ja totutun normaalin olemuksen vääntely (with a twist). Myöskään kitsch ei ole vierasta kustomkulttuurille, hyvän maun kyseenalaistaminen ja katu-uskottavuus kulkevat käsi kädessä.
 
Your own house elf can have a totally different look in kustom kulture environment.


Edelliseen perustuen voidaan väittää, että kustomkulttuurin uuskäsityö tuo perinteiseen käsityöhön verrattuna lähinnä tuotteen olemukseen ja sen välittämään viestiin liittyviä eroavaisuuksia. Tämä viesti onkin kustomkulttuurin eräs tärkeimmistä sisällöistä: Emme tyydy keskivertoon, elämässä on oltava tyyliä, siivu vintagea ja sopivasti särmää!

Is the neo-handicrafts of kustom kulture different from traditional crafts?

Customized bicycle by Juha Markkula, owner Lasse Vänttinen.


The array of kustom kulture items can be roughly divided into two major areas. The basics of kustomization objects are cars and motorcycles. They have a many style variations, and builders usually have some sort understanding and respect of the customization tradition. Another visually-focused and extensive entity is made up of customized everyday items or tools, as well as painters and sculptors having an artistic intentions to customize their objects. There the traditions are also an important part, so that the work will fit of the context of the kustom kulture. However, the tradition is not quite the same as in traditional handicrafts, the kulture is young and it is constantly changing.

I discussed the essence of handicraft at a seminar held in the autumn of 2019 in the University of Turku. The seminar of Ilmar Talve, founder of the Department of European Ethnology at the university dealt with issues such as: the essence of modern handicraft and, from my own point of view, the neo-handicraft of the kustom kulture.

 The customized object embeds it as part of a kustom kulture “tribe”. In kustom kulture, a handicraft product is strongly associated with visual elements, but it may have some practical values as well. So what exactly distinguishes a kustom kulture handicraft from traditional handicraft? After all, a kustom kulture exhibition involves artisans who can create guitars or bags, or build cars and motorcycles, usually in very traditional ways. One may ask whether those outputs are a kustom kulture. What kind of new craftsmanship do they bring to traditional crafts?

Wizman displays his totally twisted artwork

There are no differences in the manufacturing techniques, but the kustom kulture twist comes from different view towards the craft, from the style of the final output and the environment in which object is used. Even the place where the objects are presented gives it a  sense kustom kulture. Not to mention how the handcrafters own attitude leaning towards the kustom kulture has a big significance. When a kustom craftsman presents his work at a "normal" fair, he is probably considered a normal handcrafter with just a different look in his/hers objects.

In traditional craftsmanship the usefulness and beauty are the main goals, as in kustom kulture neo-handicafts, the artisan wants to startle or show that he is different from the mainstream.

Traditional handicrafted item is usually designed to be practical or beautiful, while kustom kulture object prefers to have shock value or at least differ from the normal

Art or kustom kulture cartoon? The unique sculptures of  BR1 Monster are so finely detailed and unique that they can be described as art.

A traditional handicraft item is often practical as it is developed for use, perfected over decades or even centuries of use, take for example an ax, knife or various woven garments. On the other hand, the object may also be some kind of memorabilia or carry a message, such as church objects. Of course, it can also show the pure skill of its maker, like jewelry does. The creators are often experienced, begun as an apprentice and learned to be a master of his craft, take farmers, practice has taught them a wide range of craft skills without any formal training. The methods of manufacturing an object have been refined and the materials have been selected to best suit their purpose. At some point, a hand-made object may have been replaced by a factory-made one, or its purpose may have been neglected. It has become a decorative or ritual object.

Neo-craftsman in kustom kulture

A craftsman in a kustom kulture may be initially trained as a craftsman, but he is often a professional changeover who has realized his dream by making his hobby as the main thing in life. Most of the kustom kulture artisans I know do their work alongside the day job. So the starting point is a hobby and a desire for expression that can grow into a new profession. The community of kustom kulture supports the spread of the craft, people meet like-minded people and get support and positive challenges by comparing with others what they have produced. This type of development is typical of our post-modern era, and we no longer need a long tradition to become a craftsman. It is enough that we are interested in some area of ​​kustom kulture and that we can invest all our energies in it. The tradition is replaced by the limits agreed by the community and its own output.

Re-use of old too with some grotesque detailing from Switzerland.

Kustom kulture craftsman kustomizes our everyday life

A kustom kulture object becomes a part of a kustom kulture “tribe”. A handicraft piece is strongly associated with visual look, but it may also have some practical values. As a rule, a neo-craftsman does not create objects for everyday use, but most often something that expresses, for example, belonging to one's own tribe or appreciation of worksmanship. Objects are often made of recycled items which are customized. Customization is the key word in kustom kulture! The items get a whole new life trough mechanical customizing, or repainting with some lowbrow or underground “message”, or purely kustom kulture symbols like flying eyeballs, flames or pinstripe patterns.

Customized shoes and handbags for miss Muy.

On the other hand, the object may be new and still be part of the kustom kulture. Handmade bags can also be clearly incorporated into a kustom kulture when they are made to resemble, for example, car interiors, both in color and in materials. That is, they refer to something un-common for everyday life, but familiar to someone who has assimilated kustom kulture.

A craftsman in a kustom kulture can also make objects in small-scale serial production, his attitude includes already business-like features. As a result, the creator has often developed a familiar style that identifies his work from the others. This kind of "commercial" approach to kustom kulture is clearly on the rise, especially when the artist or artisan wants to earn more than pocket money.

Classic madonna -statuette has an alternative look, by Dmtr.

The object and image world of kustom kulture is therefore based on recycling and rearranging of ideas. It also has an attitude characterized by cartoonish or lowbrow-like roughness and a twist of everyday life. Kitsch is no stranger to kustom kulture either, questioning the good taste and street creditability go hand in hand.

Based on the foregoing, it can be argued that kustom kulture’s neo-handicrafts do not differ that much from the traditional handcrafts, but bring differences in the message the objects and its holder convoy. Showing a message with quality and difference seems like being the most important thing in a kustom kulture: We are not content with the average, there must be style, a slice of vintage and the a proper edge in life!

Pinstraipparin maailmaan tutustumassa - Getting to know the world of a pinstriper

Scroll down for Engish Text Photo: Matei Plesa Pinstripe-maalarin työ on itsenäistä mutta samalla vahvasti sidoksissa asiakkaa...