Thursday, 24 October 2019

Kustomkulttuurin synty ja Ed Roth - The birth of Kustom Kulture and Ed Roth

Kustomkulttuurin synty ja Ed Roth

Kustomkulttuuri-käsitteen syntyyn vaikutti vahvasti vuonna 1993 Laguna Beachin Laguna Art Museumissa järjestetty näyttely nimeltä ”Kustom Kulture”. Se nosti parrasvaloihin 1950- ja 1960-lukujen custom- ja nuorisoidolit Ed Rothin, Von Dutchin, Robert Williamsin ja muutaman muun lowbrow-taiteilijan. Näyttelyn kuraattori oli Craig Stecyk, ansioitunut lowbrow-maailman dokumentaristi, jonka Skateboarder magazineen tehdyt artikkelit nostivat 70-luvulla skeittareita maailmanmaineeseen. Last Gasp of San Fransisco oli mukana järjestelyissä, se oli suuri undergroundlehtien julkisija ja antoi selkeän kehyksen hot rod-taiteelle, osana alakulttuurin taidekenttää. Näyttely kiersi muutamassa suuremmassa kaupungissa ja samalla käsite "kustomkulttuuri" levisi laajempien kansalaisryhmien piiriin.


 Kustom kulture-julkaisun takakansi. Last Gasp of San Francisco/ The back of the Kustom Kulture -publication. Last Gasp of San Francisco. 1993

1990-luvun alussa viisi- ja kuusikymmenluvun diggailu oli lähinnä hajanaisten hardcore auto- ja nostalgikkopiirien vireää toimintaa. 70-luvun fiftarimuoti oli jo pääosin mennyttä aikaa. Internet ei ollut vielä saavuttanut merkittävää asemaa, joten tieto kulki hitaammin kuin tänä päivänä. Kustom-alan lehtiä oli varsin vähän, joskin low brow-harrastajien piirissä oli jo merkkejä siitä, että monsteri- ja freak-hahmot herättivät kiinnostusta. Von Dutch ja Roth olivat lähtökohdiltaan pinstripe-maalareita, siksi voidaan puhtaalla omatunnolla väittää, että pinstripe-maalaus ja -taiteilijat ovat kustomkulttuurin lähtökohtia.

Kun introvertti Von Dutch vetäytyi mielellään julkisuudesta, ymmärsi Ed Big Daddy Roth oman kulttiarvonsa erityisesti nuorien piirissä. Autot ja customrakentaminen USA:ssa olivat 50-luvun lopulta lähtien jokseenkin yhtä suosittuja kuin tietokonepelit ovat tänä päivänä. Avaruusajan autotehtaat suunnittelivat ajoneuvoja, joiden muotoilun mielikuvituksellisuus oli niin yliampuvaa, että nykyajan moraalikäsitys ja ”poliittinen korrektius” ei tulisi milloinkaan enää hyväksymään mitään niin hedonistista. Tähän maaperään Ed Roth alkoi kylvää omia customautojaan, Rat Fink-rottamonsterhahmojaan ja nosti visionsa kertaluokkaa korkeammalle kuin autotehtaat milloinkaan pystyivät. Ja sehän sopi hyvin teini-ikäisille!


Rat Fink -hahmo, surffarin risti ja pinstripet, kolme ikonista Roth-aihetta. / Three iconic Roth-characters, Rat Fink, surfers cross and pinstripes.

1960-luvun alku oli siis vauhdikasta aikaa. Nuorisokulttuuri ja myöhäislapsuus markkina-alueina oli löydetty vasta muutama vuosi aiemmin, nyt ne olivat tärkeitä markkina-alueita. Musiikki ja erilaiset villitykset tv-sarjoista chopper-polkupyöriin tarjosivat loppumattoman mahdollisuuden tuhlata rahaa. Kapinahenki on sisäänrakennettu teineihin ja Rothin epäsovinnaiset hahmot ja rakennelmat olivat oivallinen työkalu hämmentää vanhempien tai opettajien käsityksiä säädyllisyydestä.


1960-luvun alkupuolella tulivat chopper-polkupyörät muotiin, ne antoivat teinille mahdollisuuden elää hot rod -maailmaa omassa mittakaavassaan. / The chopper bicycles were a big thing in since the early sixties. They gave the youth a chance to live the hot rod life in their own scale.

Rothin kuplakattoiset showautot olivat näyttelyiden showstoppereita, niistä valmistettiin pienoismalleja, joiden myyntilukemat olivat hurjia. Hän kaupallisti ideansa t-paitakuviksi, tarroiksi ja erilaisiksi halvoiksi leluiksi tai koristeiksi ja pystyvänä tuottajana Roth osasi palkata kovia ammattilaispiirtäjiä tekemään ideoista riittävän hulluja. Robert Williams ja Ed Newton piirsivät monstereita ja autoja, joissa oli ennennäkemätöntä voimaa ja tyyliä. Toisaalta samalla irrottauduttiin alkuperäisestä customoinnin ideasta tehdä uniikkia ja erilaista, sillä Rothin customhahmoista tuli joksikin aikaa lähes nuorison mainstreamia!


 Mainos Roth-studioilta, monet paidoista olivat Robert Williamsin tai Ed Newtonin piirtämiä, mutta signeerattu "Roth"-nimellä. / An advertisement from Roth-Studios, most of the designs were drawn originally by Robert Williams or Ed Newton, but signed simply as "Roth".


 Ed Roth ja Outlaw custom hot rod sekä autosta tehty pienoismalli. / Ed Roth with his Outlaw and a model kit based on his custom hot rod.


Roth oli kustomkulttuurin isähahmo muutenkin kuin kummallisten hahmojensa ja autojensa kautta. Kustomkulttuurille on tyypillistä kaupallisuus ja ideoiden kierrätys tai customointi, sellainen oli juuri Rothin tie menestykseen. Olihan hän vakiotähti näyttelyissä, esitellen kummallisia autojaan ja maalaten vaikkapa t-paitoja paikan päällä. Samanlainen show-henki on tyypillistä tämän päivän kustomkulttuuritaiteilijoille.

 Laguna Art Museumin Kustom Kulture -näyttelyssä pääosassa olivat siis autoalan taiteilijat sekä lowbrow-taiteen tekijät. Tänään näemme kustomkulttuurin kentällä hurjasti laajemman kirjon taidetta ja käsityötä. Tatuointeja, vintage skeittausta, tiki-hahmoja, choppereita, pin-up -tyylin pukeutumista, garage punkkia, patinaa, feikkipatinaa, jump bluesia jopa burleskia. Suuri osa näistä olisi silloin 90-luvun alun retro-lowbrow- fiilistelyissä jätetty omaan arvoonsa, ne eivät kuuluneet 50- ja 60-luvun customajoneuvokulttuuriin! Tänään kustomkulttuurin maailmassa kulkevat sulassa sovussa 40-luvun dandyt ja daamit, sekoittuen 80-luvun skeittareihin.

The birth of custom culture and Ed Roth


The concept of Kustom Kulture was strongly influenced by an exhibition called "Kustom Kulture" at Laguna Beach's Laguna Art Museum in 1993. It brought to the limelight custom and youth idols of the 1950s and 1960s by Ed Roth, Von Dutch, Robert Williams and a few other lowbrow artists. The curator of the exhibition was Craig Stecyk, a distinguished lowbrow documentary writer whose articles in Skateboarder magazine raised skaters to a worldwide fame in the 1970s. The Last Gasp of San Francisco was involved in the arrangements, it was a major underground magazine publisher and provided a clear framework for hot rod art as part of the subculture art scene. The exhibition circulated in a few larger cities and at the same time the concept of "kustom kulture" spread to a wider group of citizens.

In the early 1990s, digging in the fifties and sixties was mainly a vigorous activity of fragmented hardcore car and nostalgic circles. 70's nostalgic fifties fashion movement was largely gone. The Internet had not yet achieved a significant position, so the information flow was slower than it is today. There were just a few magazines in the kustom industry, although signs of interest in lowbrow monster and freak figures were visible. Von Dutch and Roth were pinstripers, so it can be argued with pure conscience that pinstriping and pinstripers are the starting points for Kustom Kulture.

When introvert Von Dutch liked to retreat from publicity, Ed Big Daddy Roth understood his own cult value, especially among young people. Cars and custom building in the US since the late '50s were about as popular as computer games today. Space age car factories designed vehicles whose imaginative design was so overwhelming that modern moral and political correctness would never accept anything so hedonistic. Ed Roth began to commercialize his own custom cars, Rat Fink -characters, into this soil and raised his vision by an order of magnitude higher than car companies ever could imagine. And that suited perfectly for teens!

So the early 1960s was a busy time. Youth culture and late childhood as marketing targets had only been discovered a few years earlier, now they were important marketplaces. Music and various crazes from TV shows to chopper bikes offered endless opportunities to spend the hard earned cash. Rebellion is built into teenagers, and Roth's unconventional characters or model kits were a great tool to confuse parents or teachers perceptions of good behaviour.

Roth's bubbletop show cars were show stoppers, making scale models with massive sales figures. He commercialized his ideas into t-shirts, stickers, and various cheap toys or decorations, and as a capable produder, Roth was able to hire skilled professionals to realize those crazy ideas. Robert Williams and Ed Newton drew monsters and cars with unprecedented power and style, most often signed by ”Roth”. On the other hand, the original idea of ​​customization, to create something unique, was somewhat diluted, as Roth's custom characters became almost mainstream for a short period of time!

Roth was the father of custom culture not just with his strange characters and vehicles. Kustom Kulture is characterized by commercialization and the recycling or customization of ideas, which was also Roth's path to success. After all, he was a regular star at shows, showing off his strange cars and painting t-shirts on the spot. A similar show spirit is typical of today's custom culture artists.

 The Laguna Art Museum's Kustom Kulture exhibition thus featured automotive artists and lowbrow artists. Today, we see a tremendous range of arts and crafts in the field of Kustom Kulture. Tattoos, vintage skateboarding, tiki characters, choppers, pin-up dressing, garage punk, patina, fake patina, jump blues, even burlesque. Much of these would have been left to their own worth in the early '90s retro-lowbrow flair, they weren't part of the custom vehicle culture of the' 50s and '60s! Today, in the world of Kustom Kulture, ladies and gentlemen of the 40’s pass in harmony with the skaters of the 80’s.

Monday, 21 October 2019

Mitä on kustomkulttuuri - What is Kustom Kulture ?


Mahdoton kysymys...? Kustomkulttuurin sisältö vaihtelee sen mukaan, kuka asiasta puhuu. Moni näkee kustomkulttuurin pelkästään vintage-oldschool-bileinä, moni liittää siihen tuttuja merkkejä, kuten lentävän silmän. Moni sanoo että humpuukia koko homma. Moni vannoo kustomkulttuurin merkittävään vaikutukseen hot rod- tai customautojen maailmassa. Kuka on oikeassa?

Kustomkulttuuri on ilmiö, jota voi monella tavalla verrata alakulttuureihin. Sen syntyyn liittyy olennaisena vuonna 1993 USA:ssa Laguna Art -museossa järjestetty näyttely, jonka nimi oli Kustom Kulture. Moni vertaa käsitettä Customoinnin kulttuuriin, moni kertoo että hän oli paikalla silloin kun kustomkulttuuri syntyi, silloin 40-luvun lopulla tai 50-luvulla.

Minä näen kustomkulttuurin kuitenkin aika uutena ilmiönä, se poimii jatkuvasti sisäänsä uusia elementtejä joita tuovat mukanaan uudet ihmiset ja uudet aikakaudet. Kustomkulttuuri on sekoitus monia retrohenkisiä asioita ja retro taas merkitsee eri sukupolville eri asioita. Eli tuskinpa oikeaa vastausta on olemassakaan...

Mutta kustomkulttuurissa on kuitenkin piirteitä, jotka toistuvat, riippumatta siitä minkälaisessa ympäristössä ollaan liikkeellä, tai mitä esineitä ja asioita ollaan käsittelemässä. Tällaisia asioita ovat ainakin vahva käsityötaito, retro tai vintage, usein patina ja vahva yhteenkuuluvuus. Yhteinen kulttuuri on myös ylikansallinen, sillä kustomkulttuurin "jäsenet" ja tuotokset ovat hyvin pitkälti samannäköisiä tulivatpa ne sitten Pohjoismaista tai Japanista.

Tulen jatkossa pohdiskelemaan kustomkulttuurin moninaisia ilmiöitä, kerro ihmeessä miten itse koet nämä asiat!


The content of a Kustom Kulture varies according to who speaks about it. Many see Kustom Kulture as just one big vintage- old school party, many associate it with familiar characters like the flying eyeball. Many say that the whole thing is humbug. Many swear by the significant influence of kustom kulture in the world of hot rods or customs. Who is right?


Custom culture is a phenomenon that can be compared to subcultures in many ways. An essential part of its origins is an exhibition called Kustom Kulture, organized at the Laguna Art Museum in the USA in 1993. Many compare the concept to the culture of Customization, many say he was present when custom culture was born, then in the late '40s or' 50s.

I see custom culture as a fairly new phenomenon, constantly picking up new elements brought by new people and new eras. Kustom Kulture is a mixture of many retro-minded things, the word Retro has different meanings to different generations. So hardly the right answer is there ...

But Kustom Kulture, however, has features that we see same way, no matter in what country you are coming from, or what objects and things are being handled. Such things include, at least, skilled craftsmanship, retro, often patina and strong feeling of being same minded. The common Kulture is also supranational, as the "members" and artefacts of the custom culture are very much the same whether they come from the Nordic countries or Japan.

I will be discussing about the many facets of Kustom Kulture, please feel free to tell your oppinion about these ideas!Pinstraipparin maailmaan tutustumassa - Getting to know the world of a pinstriper

Scroll down for Engish Text Photo: Matei Plesa Pinstripe-maalarin työ on itsenäistä mutta samalla vahvasti sidoksissa asiakkaa...