Tuesday, 25 February 2020

Synnyttivätkö keräilijät kustomkulttuurin? Did collectors create the kustom kulture?

(Scroll down for English text)

Taannoisessa keskustelussani Dan Collinsin kanssa tuli esiin mielenkiintoinen näkökulma kustomkulttuurin synnystä. Eteläisessä Kaliforniassa, eli kustomkulttuurin synnyinseudulla asuva Dan on taiteilija, tatuoija ja hän on rakentanut sekä autoja että moottoripyöriä jo kustomkulttuurin alkuhämärissä. Dan toi esiin mielenkiintoisen näkökulman kustomkulttuurista, hänen mukaansa keräilijät ovat syypäänä oikeastaan koko kustomkulttuurin olemassaoloon.

Von Dutchin maalauslaukku oli taannoisen Bruckerin kokoelman helmiä, se myytiin RM Auctionin huutokaupassa hintaan 310000 usd! - The Von Dutch pinstriping box was sold in RM Auctions for the staggering price of 310000 USD. Photo: Hemmings.com

Kustomkulttuurin ja kustomoinnin eroa on usein aika vaikeaa selittää. Perinteiseen tyyliin tapahtuva ajoneuvojen rakentaminen, oli kyseessä hot rod-auto tai kustomauto tai moottoripyörä, kuvataan osaksi kustomkulttuuria sen kummemmin ihmettelemättä. Noudattavathan ne useimmiten perinteisiä malleja ja niiden rakentajat ovat alan tekijöitä. Danin kommenttiin perustuen olen ajatellut, että ne eivät ole kustomkulttuuria vaan kustomointia. Kustomkulttuuria niistä tulee vasta kun mukaan astuu keräilijä ja ajoneuvosta tulee keräilyn kohde.

 Vuosikymmeniä sitten rakennetuille ja esitellyille mutta sitten ehkä unohdetuille ajoneuvoille syntyi uudenlainen hohto tai sädekehä siinä vaiheessa, kun ne löydettiin uudelleen jotain latojen kätköistä. Entisöinnin tai konservoinnin jälkeen nämä ajoneuvot päätyivät usein huutokauppaan ja niille määriteltiin kova rahallinen arvo historiallisen arvon lisäksi. Ostajat olivat useimmiten keräilijöitä, jotka saattoivat toki ajaakin näillä, mutta usein ne päätyivät osaksi jotain kokoelmaa. Ajoneuvojen huutokauppaaminen ja keräily ei ole mitenkään uutta, mutta siihen on harvoin liitetty kustomkulttuuri-käsite ja se antaa pohjan Danin herättämälle ajatukselle.


Kustomkulttuurin tärkeä hahmo on Von Dutch, joka kuoli vuonna 1992. Seuraavana vuonna avattiin kustomkulttuurille nimen antanut ”Kustom Kulture”-näyttely.  Monia Von Dutchin esineitä ja teoksia tuotiin Bruckerin perheen kokoelmista näytille juuri tähän näyttelyyn, muiden tunnettujen hahmojen, kuten Ed Rothin ja Robert Williamsin ohella. Esineet olivat osittain maalauksia, osittain kulkuneuvoja ja niihin liittyviä osia. Kun nuo esineet tuotiin galleriaan, muuttui niiden olemus ja tätä samaa ilmiötä todistamme tämän päivän kustomkulttuuritapahtumissa.  Käyttöesineistä tulee keräilykohteita, eli ne edustivat kustomkulttuuria!

Bruckerin kokoelmasta myytiin vuonna suuri osa Von Dutch – esineistöä vuonna 2006 huutokaupassa, jossa hinnat nousivat hämmästyttävän korkeaksi. Myynnissä ei ollut pelkästään teoksia, vaan myös työkaluja ja muuta hänelle kuulunutta kalustoa, niiden korkea hinta toiminee todisteena siitä, että Von Dutch henkilönäkin oli hyvin kiinnostava. Viimeistään siinä vaiheessa tapahtui konkreettinen muutos, kustomoinnista tuli kustomkulttuuria.

Helmikuun alussa Helsingissä järjestetyssä Kustom Kulture Showssa, oli mukana perinteinen kustomkulttuurihuutokauppa. Siellä myytiin kymmeniä erilaisia kustomkulttuurin teoksia, pienistä maalauksista psykedelisiin veistoksiin. Alan huutokaupat ovat alallamme melko harvinainen ilmiö, mutta niiden myötä olemme oppineet tutustumaan keräilijöihin, jotka tulevat tapahtumiin varta vasten hankkimaan teoksia. Taide-esineiden joukossa oli erään suomalaisen käsityöläisen vanha työtakki, jonka hinta nousi yli kolmensadan euron, teoksien lisäksi myös tekijät ovat siis kiinnostavia.

Kustom kulture shown kohokohtia on taidehuutokauppa, jossa hinnat vaihtelevat muutamasta kympistä yli viiteensataan euroon. - The Kustom Kulture Show art auction is the highlight of the shown, prices vary from forty to five hundred euros.

Osalla keräilijöistä lähtökohtana on kerätä tietyn käsityöläisen tai taiteilijan teoksia, osa taas paneutuu johonkin teemaan, kuten Tiki-aiheeseen. Keski-Euroopassa on useita hyvin toimeentulevia keräilijöitä, jotka kartuttavat kokoelmiaan aktiivisesti. Moni suomalainen, maamme rajojen ulkopuolella liikkuva käsityöläinen tuottaa teoksia, jotka puhuttelevat juuri näitä keräilijöitä. Kansainväliset taiteilijat pyrkivät brändäämään itsensä, tekemään heille tyypillisiä teoksia, joiden perusteella keräilijät löytävät suosikkinsa ja osaavat odottaa heiltä aina jotain uutta. Keräilijöiden mukaantulo on tuonut mukanaan kilpailua ja sen myötä myös töiden laatu on noussut ja monipuolistunut, mikä on pelkästään hyvä asia.

Kustomkulttuuritaiteen rajat laajenevat, Amfiria esitteli vahvoja tatuoiontiteemoja omissa töissään, ne eivät olleet lähelläkään perinteistä automaailmaa. - The borders of Kustom Kulture Art are broadening. Amfiria presented powerful tattoo themes, which had very little to do with traditional hot rod- or custom car building.

Keräilijöiden kiinnostus vaikuttaa kustomkulttuurin sisällön kehittymiseen. Ehkä kustomkulttuurin perinteinen aihepiiri on muodostunut kulkuneuvojen ympärille, mutta tänä päivänä näemme usein esineitä, joilla ei ole mitään tekemistä ajoneuvojen kanssa. Yhteistä niille on lähinnä sarjakuvamaisuus, lowbrow tai kitch-teemat. Samalla kustomkulttuurin esinemaailmaan tulee mukaan uusia käsityöläisiä tai taiteilijoita, jotka eivät ole jaksaneet kiinnostua alasta aiemmin.

Vaikka monet keräilijät hankkivat teoksia ja esineitä selvällä rahalla, toimii myös vaihdantatalous. Käsityöläiskollegojen keskinäinen arvostus näkyy siinä että he vaihtavat omia töitään muiden tekijöiden kanssa, moni käsityöläinen onkin samalla merkittävä kustomkulttuuritaiteen keräilijä.

Pasi Tuominen haki tyytyväisenä toiselta taiteilijalta, Hot Rod Jeniltä omaan kehykseensä tämän kauniin straippikuvion. - Artist Pasi Tuominen took his little picture frame to Hot Rod Jen for some striping. Colleagues support each other! 


Did collectors create a kustom kulture?


In my recent conversation with Dan Collins, an interesting perspective on the emergence of kustom kulture emerged. Dan, who lives in Southern California, the birthplace of kustom kulture, is an artist, tattooist and has built both cars and motorcycles. Dan brought up an interesting perspective on kustom kulture, according to which collectors are responsible for the very existence of kustom kulture.


The difference between kustom kulture and kustomizing is often quite difficult to explain. Often the conventional-style kustom construction, whether it's a hot rod or a kustom or a motorcycle, is portrayed as part of a kustom kulture, without hesitation. After all, they often follow traditional styles and are built by the enthusiasts. My idea, based on Dan's comment, is that they are not part of kustom kulture, but rather part of kustomizing. They will only become kustom kulture when a collector enters to the scene and the vehicle becomes a collector's item.

Von Dutch original Bus was a offered for sale after restoration. Asking price was 6 million Usd. - Von Dutchin työpaja-asuntobussi oli myynnissä restauroinnin jälkeen, hintaan 6 miljoonaa dollaria.

 Kustom cars or hot rods built and presented decades ago, and perhaps forgotten, will get a new glamour when they are rediscovered as a barn find or similar. After being restored or preserved, these vehicles are often auctioned off and will get a high monetary value in addition to their historical value. The buyers are mostly collectors, who can of course use them as drivers, but often they ended up as part of a collection. Vehicle auctioning and collecting is by no means new phenomena, but it is rarely associated with the concept of kustom kulture, however, it does provide a basis for Dan's idea.

An important figure in kustom kulture is Von Dutch, who died in 1992. The following year, an exhibition entitled "Kustom Kulture" was opened. Many of the items and works by Von Dutch were brought from the collections of the Brucker family to this particular exhibition, along with other well-known figures such as Ed Roth and Robert Williams. The objects were partly paintings, partly vehicles and related parts. When those items were brought into the gallery, their nature changed, and we witness the same phenomenon in today's kustom kulture events. Items become collectibles when displayed, that is, they represent the kustom kulture!

Brucker 's collection sold a large part of Von Dutch' s items at an auction in 2006, where prices rose to staggering levels. Not only were the artwworks for sale, but also the tools and other equipment he owned, their high price would prove that Von Dutch as a person was also very interesting, here, at the latest we saw hot kustomizing become kustom kulture.

The Kustom Kulture Show, held in early February in Helsinki, featured a traditional kustom kulture auction. Dozens of different kustom kulture works were sold there, from small paintings to psychedelic sculptures. Kustom kulture auctions are a fairly rare phenomenon in our Finland, but here we have learned to meet the collectors who come to the event specifically to purchase works. Among the works of art was an old work coat of a Finnish pinstriper, the price of which rose to more than three hundred euros, so not only the works but also the artists as persons are rising interest.

French artist Etienne Butterlin presented his art in the Kustom Kulture Show, collectors prefer his style. - Ranskalainen taiteilija Etienne Buttelin esitteli taidettaan Kustom Kulture Showssa, ostajat pitävät hänen tyylistään.

Some collectors start out by collecting works by a particular craftsman or artist, while others focus on a themes, such as a Tiki. There are several well-to-do collectors in Central Europe who are actively enlarging their collections. Many Finnish artisans travelling abroad produce works that appeal to these very collectors. International artists strive to brand themselves so that they present styles which collectors find interesting, and find their way the artists booth, checking out the new stuff. The addition of collectors to the scene has brought rivalry between artists. As a result, the quality of the work has increased and diversified, which is a good thing.

The interest of collectors does have influence of development of the content of the kustom kulture. Perhaps the traditional theme has been formed around cars and bikes, but today we often see objects that have nothing to do with vehicles. What they have in common is mostly comic style, lowbrow or kitchy themes. At the same time, new artisans or artists who have not been interested in the industry before, are introduced to the world of kustom kulture.

Dan Collins has strayed quite far from traditional hot rod art, but his lowbrow/underground -style appeals to kustom kulture people.  - Dan Collins on siirtynyt melko kauas perinteisestä hot rod-taiteesta, mutta siitä huolimatta hänen lowbrow-underground -työnsä vetoavat hyvin kustomkulttuurikansaan.
While many collectors purchase works and objects for straight money, there is strong collecting movement amongst artists themselves. The mutual appreciation of artisan colleagues is achieved by exchanging their own work with other artists, and many artisans are, at the same time,  significant collectors of kustom kulture art.No comments:

Post a comment

Kommentit ovat tervetulleita! - Your comments are welcome!

Pinstraipparin maailmaan tutustumassa - Getting to know the world of a pinstriper

Scroll down for Engish Text Photo: Matei Plesa Pinstripe-maalarin työ on itsenäistä mutta samalla vahvasti sidoksissa asiakkaa...